Nga_200288
Cờ nhanh: 2010 W2507D131L2581
Cờ chậm: 1485 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sanfrancisco (1995) Nga_200288 (2026) 32F
2 lose Nga_200288 (2044) sanfrancisco (1977) 71F
3 win Nga_200288 (2024) hanxuyen (2182) 35F
4 win Nga_200288 (2003) hanxuyen (2203) 14F
5 win Manh1960 (1836) Nga_200288 (1992) 29F
6 win Nga_200288 (1980) Manh1960 (1848) 23F
7 win Nga_200288 (1962) trandung2017 (2053) 15F
8 lose Nga_200288 (1976) trandung2017 (2039) 32F
9 win Nga_200288 (1967) QuocTienND (1732) 27F
10 win Nga_200288 (1958) QuocTienND (1741) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nga_200288, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames