NewtoThis
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2003 W220D19L158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NewtoThis (1989) tuan20032006 (1955) 30S
2 win tuan20032006 (1970) NewtoThis (1974) 26S
3 win NewtoThis (1959) macdinhthang (1954) 35S
4 lose NewtoThis (1978) ChoiChoVui02 (1856) 34S
5 win ChoiChoVui02 (1869) NewtoThis (1965) 14S
6 win NewtoThis (1952) nhatrang51 (1877) 43S
7 win NewtoThis (1936) honganh1968 (1961) 33S
8 win NewtoThis (1919) K1423 (1956) 27S
9 lose K1423 (1941) NewtoThis (1934) 23S
10 lose Moneymrlook (1893) NewtoThis (1951) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NewtoThis, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames