NewHouse
Cờ nhanh: 1843 W3825D336L3994
Cờ chậm: 2157 W489D83L442)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Szep (1896) NewHouse (1842) 56F
2 win NewHouse (1824) Szep (1914) 34F
3 lose NewHouse (1841) dongta19 (1799) 19F
4 lose truongvippro (1797) NewHouse (1858) 40F
5 lose NewHouse (1876) truongvippro (1779) 47F
6 lose NewHouse (1890) yonathan (1939) 25F
7 win yonathan (1957) NewHouse (1872) 48F
8 win NewHouse (1856) Anhsao (1856) 32F
9 lose Anhsao (1840) NewHouse (1872) 42F
10 lose coquendi (2087) NewHouse (1881) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NewHouse, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames