N_M_T
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1660 W450D49L433)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kb888811 (1808) N_M_T (1639) 31S
2 lose hetay1 (1647) N_M_T (1655) 20S
3 win choididungso (1655) N_M_T (1639) 29S
4 lose N_M_T (1655) choididungso (1639) 61S
5 lose thanh_tuong (1753) N_M_T (1668) 41S
6 lose thanh_tuong (1739) N_M_T (1682) 89S
7 lose N_M_T (1695) boycantho (1766) 25S
8 lose N_M_T (1713) CrazyPlayer (1647) 24S
9 lose N_M_T (1730) HuuSadec (1677) 102S
10 lose fkhla (1840) N_M_T (1743) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by N_M_T, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames