NFL
Cờ nhanh: 1521 W506D26L498
Cờ chậm: 1766 W295D18L275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NFL (1537) ccwin54 (1530) 36F
2 win Boohoo (1584) NFL (1520) 44F
3 win NFL (1501) Boohoo (1603) 37F
4 win Chimdada08 (1399) NFL (1488) 26F
5 win lytom (1428) NFL (1474) 62F
6 win NFL (1459) lytom (1443) 40F
7 lose NFL (1474) Haokhach (1500) 34F
8 win tuaneuro (1445) NFL (1459) 28F
9 lose NFL (1474) Rat (1475) 39F
10 lose Rat (1459) NFL (1490) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NFL, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames