NEUTRINO
Cờ nhanh: 1854 W42D0L41
Cờ chậm: 1927 W270D35L219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NEUTRINO (1899) COTHONHAC57 (2416) 28S
2 win KimMy_2000 (1788) NEUTRINO (1887) 37S
3 win cling79 (1837) NEUTRINO (1873) 50S
4 win cling79 (1852) NEUTRINO (1858) 26S
5 lose NEUTRINO (1875) cling79 (1835) 13S
6 win NEUTRINO (1850) VuongThien2 (1748) 24S
7 win VuongThien2 (1777) NEUTRINO (1821) 26S
8 win NEUTRINO (1788) VuongThien2 (1810) 23S
9 win VuongThien2 (1847) NEUTRINO (1751) 36S
10 lose NEUTRINO (1780) VuongThien2 (1818) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NEUTRINO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames