Mystery1
Cờ nhanh: 2255 W68D3L36
Cờ chậm: 2446 W152D38L66)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mystery1 (2436) ayamsayur (2253) 54S
2 win trinhbanglan (2221) Mystery1 (2427) 19S
3 lose DngN2 (2258) Mystery1 (2448) 58S
4 win congtudoan (2247) Mystery1 (2438) 48S
5 win Mystery1 (2428) congtudoan (2257) 25S
6 win duylinh2103 (2218) Mystery1 (2418) 29S
7 win icchanm (1887) Mystery1 (2411) 14S
8 win Mystery1 (2394) antz01 (2445) 48S
9 win Mystery1 (2377) cheungwcc (2413) 37S
10 win Mystery1 (2361) TinhCaCa (2366) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mystery1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames