MuaThuHanoi
Cờ nhanh: 2346 W46D1L1
Cờ chậm: 2746 W64D107L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MuaThuHanoi (2732) hungba_hn (2671) 97S
2 win MuaThuHanoi (2322) COBEC (2193) 18F
3 win MuaThuHanoi (2297) Viet1276 (2194) 31F
4 win MuaThuHanoi (2271) sauhuong (2173) 1F
5 win MuaThuHanoi (2241) lethikimthoa (2224) 19F
6 draw MuaThuHanoi (2256) ThudoChess (1990) 39F
7 win MuaThuHanoi (2219) tandinh1965 (2311) 20F
8 win MuaThuHanoi (2194) covuichoi (2079) 30F
9 win MuaThuHanoi (2185) phaosamset (1942) 25F
10 win cogiaisau2 (2371) MuaThuHanoi (2163) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuaThuHanoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames