MuaHoaSua
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2386 W56D3L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thuadyem (2210) MuaHoaSua (2375) 35S
2 win duanhd (2125) MuaHoaSua (2366) 20S
3 win duylinh2103 (2325) MuaHoaSua (2351) 41S
4 draw MuaHoaSua (2346) CongChua_cz (2551) 41S
5 win locq8_sg (2153) MuaHoaSua (2336) 25S
6 win MuaHoaSua (2325) zcj (2174) 39S
7 win MuaHoaSua (2313) zcj (2186) 28S
8 win trauvang117 (2142) MuaHoaSua (2302) 5S
9 win HoangXa (2328) MuaHoaSua (2285) 27S
10 win dong2020 (2037) MuaHoaSua (2276) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuaHoaSua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames