MuaBui
Cờ nhanh: 2467 W54D6L10
Cờ chậm: 2573 W272D274L183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MuaBui (2535) AcDieu (2634) 87S
2 win North_Korea (2311) MuaBui (2515) 118S
3 draw North_Korea (2298) MuaBui (2528) 41S
4 draw North_Korea (2284) MuaBui (2542) 26S
5 draw Phan_Bac (2208) MuaBui (2560) 49S
6 win MuaBui (2527) rinh_daihiep (2546) 93S
7 draw MuaBui (2526) rinh_daihiep (2547) 41S
8 draw MuaBui (2526) Quannuakhuya (2542) 56S
9 draw MuaBui (2526) Quannuakhuya (2542) 57S
10 draw MuaBui (2525) Quannuakhuya (2543) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuaBui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames