MsBean
Cờ nhanh: 1384 W13676D105L25903
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MsBean (1332) Diem_Trinh (1521) 38F
2 lose Diem_Trinh (1510) MsBean (1343) 58F
3 lose phi99 (1423) MsBean (1313) 4F
4 win MsBean (1295) Danglysang (1379) 79F
5 lose Danglysang (1365) MsBean (1309) 50F
6 lose MsBean (1322) arno (1403) 10F
7 lose arno (1389) MsBean (1336) 16F
8 lose mikecao (1413) MsBean (1350) 1F
9 lose MsBean (1364) mikecao (1399) 12F
10 win MsBean (1343) kinhnguyen (1527) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MsBean, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames