Mrhoahoa53
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1426 W47D3L80)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dwong3333 (1439) Mrhoahoa53 (1410) 26S
2 lose Mrhoahoa53 (1422) LaoTienBoi (1544) 24S
3 lose LaoTienBoi (1531) Mrhoahoa53 (1435) 31S
4 win Mrhoahoa53 (1418) Thomasncong (1451) 19S
5 win Mrhoahoa53 (1401) Kk99 (1434) 14S
6 lose lim99 (1425) Mrhoahoa53 (1416) 27S
7 win limziteng (1404) Mrhoahoa53 (1400) 28S
8 lose SauriengThai (1502) Mrhoahoa53 (1413) 22S
9 win Mrhoahoa53 (1393) bien67 (1533) 31S
10 lose bien67 (1521) Mrhoahoa53 (1405) 104S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mrhoahoa53, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames