Mrbearcute
Cờ nhanh: 1585 W12D0L8
Cờ chậm: 1670 W110D19L126)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose helloworld (1734) Mrbearcute (1684) 26S
2 lose TieuphongTLB (1852) Mrbearcute (1693) 39S
3 lose Phi_Sao (1805) Mrbearcute (1703) 19S
4 lose Mrbearcute (1601) Vitquacquac (1839) 18F
5 lose Mrbearcute (1618) soc_trang (1553) 25F
6 win Vitquacquac (1862) Mrbearcute (1595) 22F
7 lose Mrbearcute (1607) HungTung (1712) 20F
8 lose HungTung (1699) Mrbearcute (1620) 21F
9 win Mrbearcute (1604) thoaimai17 (1633) 36F
10 win Mrbearcute (1589) funkytown (1569) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mrbearcute, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames