MotMai
Cờ nhanh: 1468 W1D0L3
Cờ chậm: 1764 W72D3L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose fsga1218 (1484) MotMai (1483) 20F
2 lose MotMai (1500) fsga1218 (1467) 20F
3 lose MotMai (1516) nguyenlinh03 (1484) 20F
4 win MotMai (1500) nguyenlinh03 (1500) 53F
5 win MotMai (1755) luuchivinh (1537) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames