MoonLight
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2341 W119D217L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoaiHamHo (2558) MoonLight (2384) 24S
2 draw MoonLight (2373) HoaiHamHo (2569) 18S
3 draw doisuonggio (2541) MoonLight (2363) 155S
4 draw MoonLight (2355) HaiRau_HR (2500) 40S
5 draw MoonLight (2351) CuuVyHo (2424) 16S
6 lose MoonLight (2377) KeepSilent (2460) 18S
7 draw MoonLight (2372) KeepSilent (2465) 93S
8 draw E_T_ (2356) MoonLight (2372) 25S
9 draw E_T_ (2355) MoonLight (2373) 34S
10 win Wisejoy (2379) MoonLight (2357) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MoonLight, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames