MongDoc
Cờ nhanh: 1472 W614D58L826
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MongDoc (1485) hip_hop (1583) 50F
2 lose MongDoc (1495) Hungip (1664) 24F
3 lose Hungip (1653) MongDoc (1506) 30F
4 lose ntrongm (1633) MongDoc (1518) 77F
5 draw MongDoc (1515) ntrongm (1636) 184F
6 win Chitai991 (1559) MongDoc (1498) 43F
7 lose MongDoc (1512) LiShan (1554) 2F
8 win LiShan (1572) MongDoc (1494) 87F
9 win ChiPheo1 (1477) MongDoc (1479) 31F
10 win MongDoc (1464) tieng (1442) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MongDoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames