MoT
Cờ nhanh: 1517 W1D0L0
Cờ chậm: 2304 W49D10L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nnhuynh2 (2442) MoT (2329) 14S
2 win MoT (2320) dfghdt (2085) 43S
3 win dungbin2010 (1536) MoT (1500) 33F
4 draw enhoavocung (2117) MoT (2332) 19S
5 win MoT (2311) enhoavocung (2138) 25S
6 win Vantosg (2142) MoT (2288) 30S
7 win MoT (2268) Vantosg (2077) 46S
8 win TieuBang00 (2156) MoT (2242) 38S
9 lose Du (2213) MoT (2277) 100S
10 win MoT (2255) mrvanly (2092) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MoT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames