Miraway
Cờ nhanh: 1563 W7D0L3
Cờ chậm: 1937 W297D54L219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Miraway (1918) ketamthuong (1705) 55S
2 win cochui (1852) Miraway (1889) 1S
3 win Miraway (1876) LaoDai_1948 (1801) 21S
4 lose hoadien (1745) Miraway (1896) 37S
5 lose Miraway (1940) ketamthuong (1720) 102S
6 win Miraway (1913) vodang (1846) 18S
7 win Miraway (1889) lamdien2003 (1759) 27S
8 lose SangLuong3 (1737) Miraway (1910) 29S
9 win Miraway (1899) SangLuong3 (1748) 74S
10 win girlbocap (2031) Miraway (1879) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Miraway, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames