Minh_thuyen
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 1988 W1223D154L1019)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minh_thuyen (2003) aladintq (2024) 30S
2 win Minh_thuyen (1988) kiritengu (1957) 43S
3 draw Songma123 (1962) Minh_thuyen (1988) 34S
4 win Minh_thuyen (1973) datthao (1941) 32S
5 win kienhoa (1935) Minh_thuyen (1958) 36S
6 lose kienhoa (1918) Minh_thuyen (1975) 16S
7 win BriAl2020 (1868) Minh_thuyen (1962) 22S
8 lose BriAl2020 (1848) Minh_thuyen (1982) 19S
9 lose Minh_thuyen (1996) hieugia123 (2036) 25S
10 win kinhphuyen (2037) Minh_thuyen (1979) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minh_thuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames