Minh_thuyen
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 1951 W1400D184L1165)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vtd_yl (1853) Minh_thuyen (1938) 49S
2 lose linkduy (1834) Minh_thuyen (1957) 27S
3 win Minh_thuyen (1944) linkduy (1847) 43S
4 lose krasi1 (1908) Minh_thuyen (1980) 33S
5 draw Minh_thuyen (1983) anhtu8x (1870) 48S
6 lose Minh_thuyen (1999) Dongthapmuoi (1984) 65S
7 win ric4591 (2001) Minh_thuyen (1983) 90S
8 draw Minh_thuyen (1983) ric4591 (2001) 67S
9 draw denhatcobac (2020) Minh_thuyen (1982) 60S
10 win dnlan060708 (1804) Minh_thuyen (1971) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minh_thuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames