Minh_anh216
Cờ nhanh: 1831 W35D3L14
Cờ chậm: 2219 W71D11L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Minh_anh216 (2244) ngominhquoc (1697) 1S
2 lose SieuKyNghe (2155) Minh_anh216 (2263) 40S
3 lose Minh_anh216 (2283) SieuKyNghe (2135) 33S
4 win Peter2016 (2184) Minh_anh216 (2273) 39S
5 lose Minh_anh216 (2287) LyMacSau (2603) 49S
6 lose Minh_anh216 (2297) chantroitim (2724) 35S
7 lose Minh_anh216 (2314) KinhDoHue (2566) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames