MinhTrang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2183 W649D87L485)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MinhTrang (2200) haubui (2143) 94S
2 win MinhTrang (2175) vanbinh (2062) 30S
3 win james321 (2121) MinhTrang (2161) 15S
4 lose nguyencamau (1866) MinhTrang (2211) 20S
5 win MinhTrang (2197) nguyencamau (1880) 46S
6 win hu626 (1549) MinhTrang (2193) 29S
7 win MinhTrang (2188) hu626 (1554) 61S
8 win hu626 (1559) MinhTrang (2183) 49S
9 win MinhTrang (2177) popo (1603) 45S
10 draw Tapsu2 (2043) MinhTrang (2181) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhTrang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames