MinhRau2013
Cờ nhanh: 1879 W970D61L842
Cờ chậm: 1904 W4882D660L5048)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MinhRau2013 (1920) bunsun_09 (1896) 51S
2 lose bunsun_09 (1879) MinhRau2013 (1937) 36S
3 win bunsun_09 (1894) MinhRau2013 (1922) 43S
4 win bunsun_09 (1910) MinhRau2013 (1906) 29S
5 lose MinhRau2013 (1922) bunsun_09 (1894) 33S
6 win bunsun_09 (1910) MinhRau2013 (1906) 18S
7 lose Hungpham1968 (1741) MinhRau2013 (1927) 76S
8 lose MinhRau2013 (1946) hongthatcong (1822) 10S
9 win hongthatcong (1834) MinhRau2013 (1934) 57S
10 lose MinhRau2013 (1951) s1 (1889) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhRau2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames