MinhNga
Cờ nhanh: 1523 W7D0L7
Cờ chậm: 1951 W288D13L230)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MinhNga (1964) denhatcobac (2039) 59S
2 lose denhatcobac (2025) MinhNga (1978) 30S
3 win MinhNga (1969) Quyngyen (1760) 42S
4 win HUY07 (1930) MinhNga (1954) 54S
5 win MinhNga (1938) HUY07 (1946) 27S
6 win vanessa (1908) MinhNga (1923) 32S
7 win DongT8 (1770) MinhNga (1912) 54S
8 lose MinhNga (1929) unclerain (1880) 87S
9 win LuuNguyen850 (1895) MinhNga (1914) 38S
10 lose MinhNga (1931) LuuNguyen850 (1878) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhNga, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames