Minh22
Cờ nhanh: 1464 W4D0L6
Cờ chậm: 2479 W301D262L207)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Quannuakhuya (2624) Minh22 (2503) 51S
2 draw Quannuakhuya (2632) Minh22 (2495) 41S
3 lose Amsterdam (2621) Minh22 (2520) 45S
4 draw Amsterdam (2627) Minh22 (2514) 39S
5 win cotuongken (1956) Minh22 (2508) 37S
6 draw LionSG (2655) Minh22 (2499) 18S
7 draw KyThuVoTinh (2547) Minh22 (2496) 111S
8 win Huangzjj (2573) Minh22 (2458) 13S
9 draw Minh22 (2463) hoahongden (2370) 54S
10 draw Minh22 (2469) hoahongden (2364) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minh22, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames