MingZhu
Cờ nhanh: 2575 W44D11L1
Cờ chậm: 2867 W81D45L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungba_hn (2619) MingZhu (2858) 56S
2 win MingZhu (2849) hungba_hn (2628) 43S
3 win BacCai (2616) MingZhu (2840) 50S
4 win MingZhu (2831) BacCai (2625) 17S
5 draw LyMacSau (2655) MingZhu (2841) 102S
6 draw James_David (2742) MingZhu (2844) 23S
7 draw MingZhu (2847) James_David (2739) 29S
8 win ThudoChess (2631) MingZhu (2827) 87S
9 win MingZhu (2820) BacCai (2511) 106S
10 win BacCai (2518) MingZhu (2813) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MingZhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames