Mike2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2317 W296D32L186)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thieusaigon (2246) Mike2 (2303) 50S
2 win Mike2 (2288) Thieusaigon (2261) 17S
3 win Mike2 (2272) Vanduc (2283) 36S
4 lose Vanduc (2267) Mike2 (2288) 32S
5 lose Mike2 (2306) tuan20032006 (2228) 11S
6 draw Haivan (2050) Mike2 (2313) 42S
7 lose Mike2 (2328) coSay (2341) 16S
8 lose Mike2 (2341) mani (2420) 30S
9 win Mike2 (2331) choison (2134) 28S
10 win choison (2144) Mike2 (2321) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mike2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames