Messina_dki
Cờ nhanh: 1618 W8D0L0
Cờ chậm: 2002 W60D8L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Messina_dki (1607) TuanTran5 (1450) 51F
2 win nb_universal (1578) Messina_dki (1592) 50F
3 win Messina_dki (1576) fathead (1589) 16F
4 win Messina_dki (1558) nb_universal (1625) 33F
5 win TuanTran5 (1463) Messina_dki (1545) 32F
6 win Messina_dki (1531) TuanTran5 (1477) 27F
7 win dawang (1496) Messina_dki (1516) 57F
8 win Messina_dki (1500) dawang (1512) 37F
9 win gauthancong (1863) Messina_dki (1990) 49S
10 win Messina_dki (1978) gauthancong (1875) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Messina_dki, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames