Meechess
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2391 W109D119L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xiexie1 (2470) Meechess (2419) 51S
2 draw xiexie1 (2473) Meechess (2416) 52S
3 draw Meechess (2413) xiexie1 (2476) 61S
4 lose xiexie1 (2444) Meechess (2445) 41S
5 draw Meechess (2445) curly905 (2464) 42S
6 lose curly905 (2448) Meechess (2461) 47S
7 draw Meechess (2463) trum_mafia (2390) 64S
8 win cheungwcc (2320) Meechess (2451) 31S
9 draw Meechess (2451) yoyofun (2474) 71S
10 lose yoyofun (2458) Meechess (2467) 83S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Meechess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames