Mathai_2019
Cờ nhanh: 2211 W451D83L379
Cờ chậm: 2259 W198D27L95)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mathai_2019 (2198) killerbee71 (2101) 19F
2 win Mathai_2019 (2180) XuanSon (2269) 30F
3 lose XuanSon (2255) Mathai_2019 (2194) 47F
4 lose Mathai_2019 (2206) changvnn (2309) 74F
5 lose Mathai_2019 (2219) changvnn (2296) 18F
6 win Mathai_2019 (2207) bssk5 (2101) 21F
7 lose Mathai_2019 (2225) DoiThuong___ (2131) 34F
8 lose ThiDuyK (2336) Mathai_2019 (2238) 46F
9 lose Mathai_2019 (2251) ThiDuyK (2323) 63F
10 lose Mathai_2019 (2271) HiHi11177 (2124) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mathai_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames