Mathai_2019
Cờ nhanh: 2316 W958D232L847
Cờ chậm: 2259 W198D27L95)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mathai_2019 (2302) eggking (2254) 27F
2 draw Mathai_2019 (2305) Dsbl (2195) 52F
3 win Mathai_2019 (2292) Dsbl (2208) 3F
4 lose Mathai_2019 (2303) typhoon (2444) 19F
5 win hawk22 (2135) Mathai_2019 (2292) 55F
6 win Mathai_2019 (2281) hawk22 (2146) 47F
7 lose Mathai_2019 (2295) tandinh1965 (2333) 9F
8 win Mathai_2019 (2284) eggking (2147) 16F
9 win Mathai_2019 (2272) eggking (2159) 19F
10 win Mathai_2019 (2256) ThuongP (2257) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mathai_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames