Mat_Den
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2519 W75D18L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trungchinh (2479) Mat_Den (2504) 52S
2 win Mat_Den (2493) hoangbill (2342) 31S
3 win hoangbill (2354) Mat_Den (2481) 21S
4 win Mat_Den (2469) Lieuamcuoc (2337) 4S
5 win Lieuamcuoc (2349) Mat_Den (2457) 78S
6 win Mat_Den (2447) stepa (2251) 30S
7 win stepa (2261) Mat_Den (2437) 45S
8 lose nnhuynh2 (2482) Mat_Den (2452) 88S
9 draw Mat_Den (2452) nnhuynh2 (2482) 25S
10 draw nnhuynh2 (2482) Mat_Den (2452) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mat_Den, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames