Marijuana
Cờ nhanh: 1733 W1103D39L1143
Cờ chậm: 1717 W106D5L102)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Marijuana (1733) trinhvuhoa (1728) 42S
2 lose hccvnta (1869) Marijuana (1745) 14S
3 lose Marijuana (1757) chieuvae (1856) 19S
4 win hoaxua (1558) Marijuana (1747) 37S
5 draw Marijuana (1743) Bobin (1891) 35S
6 draw Bobin (1895) Marijuana (1739) 11S
7 lose Marijuana (1757) XaXoai (1665) 22S
8 win Marijuana (1742) phovang277 (1734) 30S
9 lose metriha1 (1919) Marijuana (1753) 25S
10 lose Marijuana (1763) tranvietha (1934) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Marijuana, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames