Manh_Xe_Om
Cờ nhanh: 2030 W109D2L76
Cờ chậm: 2413 W151D24L106)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Manh_Xe_Om (2019) phucnguyen69 (1860) 27F
2 win Manh_Xe_Om (2004) xuantruong (1995) 38F
3 lose Ha2006 (2095) Manh_Xe_Om (2032) 35F
4 lose duckiller11 (2094) Manh_Xe_Om (2062) 31F
5 lose AnnickLebail (2156) Manh_Xe_Om (2089) 26F
6 lose gai__uongbi (2327) Manh_Xe_Om (2108) 24F
7 win ecostar (2327) Manh_Xe_Om (2385) 52S
8 lose Manh_Xe_Om (2425) amin12 (2278) 36S
9 win lebinhctkc (2220) Manh_Xe_Om (2404) 39S
10 win Manh_Xe_Om (2379) ketban4p_1 (2280) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Manh_Xe_Om, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames