Man__City
Cờ nhanh: 1924 W136D14L97
Cờ chậm: 2043 W73D12L44)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TunNguyn (1961) Man__City (2030) 21S
2 win Man__City (2010) pwklee (2168) 39S
3 lose Blue23 (1949) Man__City (1939) 60F
4 win Man__City (1995) caothuco (1976) 39S
5 win caothuco (1992) Man__City (1979) 49S
6 lose DIEMTRAN (2092) Man__City (1963) 69F
7 lose pkk2015 (2053) Man__City (1976) 21F
8 lose Man__City (1988) TrnH5 (2108) 21F
9 lose Man__City (1992) phat333 (2069) 27S
10 win cobacbiproi (1977) Man__City (1976) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Man__City, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames