MaiVH
Cờ nhanh: 1720 W765D71L811
Cờ chậm: 1423 W0D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ryannguyen (1704) MaiVH (1705) 25F
2 win ryannguyen (1720) MaiVH (1689) 30F
3 lose bangoc16 (1695) MaiVH (1705) 39F
4 lose MaiVH (1722) bangoc16 (1678) 29F
5 lose NNNN (1802) MaiVH (1735) 3F
6 lose zyxwvu6 (1696) MaiVH (1771) 32F
7 lose tuananhth (1788) MaiVH (1786) 35F
8 win MaiVH (1769) tuananhth (1805) 27F
9 lose MaiVH (1787) dncln (1712) 23F
10 win bachhong (1682) MaiVH (1774) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaiVH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames