MaCAY
Cờ nhanh: 2110 W42D0L3
Cờ chậm: 2691 W78D77L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MaCAY (2700) Anh__khoa (2540) 32S
2 draw MaCAY (2701) HoaHau_cz (2676) 109S
3 draw MaCAY (2706) HOATRINHNU (2623) 50S
4 draw MaCAY (2707) QuiNhon2021 (2686) 53S
5 win MaCAY (2685) Jeanss (2517) 40S
6 draw MaCAY (2696) Jeanss (2506) 40S
7 win MaCAY (2666) Xi_xon (2644) 33S
8 draw MaCAY (2666) TichTa_123 (2680) 56S
9 draw MaCAY (2666) TichTa_123 (2680) 60S
10 draw QuiNhon2021 (2667) MaCAY (2666) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaCAY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames