MVanDang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1815 W5166D687L4549)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MVanDang (1828) minhthu (1921) 35S
2 win MVanDang (1819) trandaniel (1581) 41S
3 lose MVanDang (1834) cogan (1837) 39S
4 lose MVanDang (1850) hoabien1 (1835) 21S
5 lose MVanDang (1863) SongNhue (1934) 29S
6 win MVanDang (1850) dovanliem (1763) 57S
7 win MVanDang (1836) dovanliem (1777) 30S
8 lose tovanto1960 (1813) MVanDang (1853) 27S
9 lose Tomchan2020 (1877) MVanDang (1868) 43S
10 win MVanDang (1851) Tomchan2020 (1894) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MVanDang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames