MR_ZERO
Cờ nhanh: 2704 W64D1L1
Cờ chậm: 2560 W80D10L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mongthuhoa01 (2096) MR_ZERO (2699) 27F
2 win Zhangfeng (1901) MR_ZERO (2697) 28F
3 win mongthuhoa01 (2102) MR_ZERO (2691) 30F
4 win mongthuhoa01 (2108) MR_ZERO (2685) 33F
5 win mongthuhoa01 (2114) MR_ZERO (2679) 28F
6 win drvietnam (2489) MR_ZERO (2658) 32F
7 win mongthuhoa01 (2169) MR_ZERO (2650) 17F
8 win zeros (2305) MR_ZERO (2637) 19F
9 win emtunghi (2206) MR_ZERO (2627) 18F
10 win magda (2486) MR_ZERO (2603) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MR_ZERO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames