MOMDAD
Cờ nhanh: 1626 W150D31L184
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MOMDAD (1637) viet_100 (1804) 32F
2 lose Vitquacquac (1748) MOMDAD (1649) 28F
3 lose MOMDAD (1658) bim24 (1895) 20F
4 lose anhtran2 (1716) MOMDAD (1672) 42F
5 lose Vitquacquac (1753) MOMDAD (1685) 37F
6 lose qwq (1723) MOMDAD (1700) 26F
7 lose MOMDAD (1715) Vitquacquac (1737) 30F
8 win Vitquacquac (1754) MOMDAD (1698) 40F
9 win MOMDAD (1681) oO_Oo (1730) 40F
10 lose imking (1861) MOMDAD (1691) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MOMDAD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames