MMA_2019
Cờ nhanh: 1889 W1185D135L943
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MMA_2019 (1907) diehard1 (1839) 35F
2 win MMA_2019 (1894) Taydoc_02 (1826) 50F
3 win MMA_2019 (1883) hoangtuan70 (1746) 36F
4 win bg80 (1874) MMA_2019 (1867) 36F
5 lose P2P4 (1833) MMA_2019 (1884) 37F
6 lose MMA_2019 (1906) lolotica738 (1685) 1F
7 win MMA_2019 (1908) Vitquacquac (1647) 24F
8 win MMA_2019 (1896) xyzz (1769) 45F
9 draw MMA_2019 (1896) chuyenthua (1890) 76F
10 win Shora (1908) MMA_2019 (1880) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MMA_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames