MMA_2019
Cờ nhanh: 1849 W857D113L661
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HTTArizona (1750) MMA_2019 (1852) 58F
2 win MMA_2019 (1843) W9_13 (1612) 19F
3 win MMA_2019 (1832) Giahu (1694) 7F
4 lose MMA_2019 (1851) HTTArizona (1724) 27F
5 win bolero9339 (1751) MMA_2019 (1838) 28F
6 win nokidding782 (1809) MMA_2019 (1823) 81F
7 lose MMA_2019 (1841) tronghai837 (1749) 43F
8 lose MMA_2019 (1864) TrieuT (1604) 30F
9 win nokidding782 (1830) MMA_2019 (1849) 30F
10 lose bop (1724) MMA_2019 (1869) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MMA_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames