MIC29
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2611 W86D122L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MIC29 (2614) LyMacSau (2557) 18S
2 draw HoaiHamHo (2537) MIC29 (2618) 107S
3 draw HoaiHamHo (2532) MIC29 (2623) 21S
4 draw MIC29 (2630) trum_mafia (2362) 71S
5 win canhsat113 (2350) MIC29 (2622) 20S
6 win MIC29 (2614) canhsat113 (2358) 34S
7 draw MIC29 (2610) KinhDoHue (2676) 54S
8 draw MIC29 (2606) KinhDoHue (2680) 57S
9 draw MIC29 (2617) trum_mafia (2414) 24S
10 draw MIC29 (2630) trum_mafia (2401) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MIC29, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames