MIC29
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2681 W98D148L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MIC29 (2658) BuongXa (2514) 35S
2 draw MIC29 (2664) playerOk (2553) 31S
3 draw MIC29 (2671) playerOk (2546) 29S
4 draw MIC29 (2670) Just_Try (2696) 11S
5 win Ninja_trolai (2264) MIC29 (2659) 22S
6 win MIC29 (2634) Tinh_Doi (2527) 18S
7 draw MIC29 (2636) KyThuVoTinh (2588) 162S
8 draw MIC29 (2649) trum_mafia (2418) 39S
9 win MIC29 (2621) MuaBui (2564) 78S
10 draw MIC29 (2624) MuaBui (2561) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MIC29, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames