Lyft
Cờ nhanh: 1473 W1D0L3
Cờ chậm: 2010 W301D42L277)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lyft (2023) dungphamtir (2101) 21S
2 lose Lyft (2025) hunterdang (2681) 18S
3 lose Lyft (2043) conghoa (1966) 17S
4 lose Lyft (2060) GietCONGSAN (2009) 46S
5 lose Lyft (2064) hungquadem (2760) 24S
6 win Lyft (2025) Happyman2018 (2148) 50S
7 win Lyft (1981) cotam1 (2191) 61S
8 win Lyft (1946) laophu16 (1998) 24S
9 win Lyft (1935) RP (1788) 36S
10 win Lyft (1919) HoangChau (1950) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lyft, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames