Ly_Tam_Hoan2
Cờ nhanh: 1448 W6D2L8
Cờ chậm: 2018 W112D20L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ly_Tam_Hoan2 (2046) NoikhongSW (2096) 30S
2 draw killerwhale (1956) Ly_Tam_Hoan2 (2051) 6S
3 lose TrumBuonLau (1977) Ly_Tam_Hoan2 (2089) 22S
4 lose TaySonNgHue (2200) Ly_Tam_Hoan2 (2115) 7S
5 draw killerwhale (2131) Ly_Tam_Hoan2 (2114) 1S
6 win Ly_Tam_Hoan2 (2106) A_hi_hi (1829) 1S
7 win A_hi_hi (1837) Ly_Tam_Hoan2 (2098) 1S
8 win Ly_Tam_Hoan2 (2089) A_hi_hi (1846) 1S
9 win A_hi_hi (1855) Ly_Tam_Hoan2 (2080) 1S
10 win A_hi_hi (1864) Ly_Tam_Hoan2 (2071) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ly_Tam_Hoan2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames