Ly_Ruou_Doc
Cờ nhanh: 2897 W82D26L6
Cờ chậm: 2500 W69D74L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanhphogio (2433) Ly_Ruou_Doc (2538) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames