Ly_Huynh
Cờ nhanh: 1609 W27567D1381L28643
Cờ chậm: 1487 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ly_Huynh (1626) MaiChV (1566) 41F
2 win MaiChV (1581) Ly_Huynh (1611) 58F
3 lose Ly_Huynh (1630) cuatu7 (1499) 111F
4 lose Ly_Huynh (1647) mailbachdang (1588) 59F
5 win Cuong0507 (1583) Ly_Huynh (1633) 58F
6 win thuvan123 (1582) Ly_Huynh (1619) 44F
7 win huyvan56 (1490) Ly_Huynh (1607) 77F
8 win huyvan56 (1503) Ly_Huynh (1594) 19F
9 win pc2knet (1618) Ly_Huynh (1577) 60F
10 lose cuatu7 (1480) Ly_Huynh (1596) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ly_Huynh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames