LyMacSau
Cờ nhanh: 2229 W35D0L0
Cờ chậm: 2543 W91D111L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xiexie1 (2510) LyMacSau (2545) 80S
2 draw xiexie1 (2508) LyMacSau (2547) 120S
3 draw xiexie1 (2506) LyMacSau (2549) 55S
4 draw xiexie1 (2504) LyMacSau (2551) 48S
5 draw xiexie1 (2501) LyMacSau (2554) 44S
6 draw xiexie1 (2498) LyMacSau (2557) 41S
7 draw xiexie1 (2495) LyMacSau (2560) 24S
8 draw Quannuakhuya (2485) LyMacSau (2564) 63S
9 draw xiexie1 (2495) LyMacSau (2568) 101S
10 draw xiexie1 (2491) LyMacSau (2572) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LyMacSau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames