LyMacSau
Cờ nhanh: 2535 W108D15L3
Cờ chậm: 2749 W200D408L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Nhutdaklak (2107) LyMacSau (2744) 24S
2 draw TranChuong (2843) LyMacSau (2738) 29S
3 draw xiexie1 (2753) LyMacSau (2738) 164S
4 lose famous (2663) LyMacSau (2776) 121S
5 draw famous (2656) LyMacSau (2783) 62S
6 win LyMacSau (2762) Gnut (2580) 117S
7 win LyMacSau (2733) famous (2691) 52S
8 draw LyMacSau (2735) famous (2689) 97S
9 draw LyMacSau (2738) famous (2686) 64S
10 draw LyMacSau (2746) trum_mafia (2599) 110S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LyMacSau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames