LyMacSau
Cờ nhanh: 2457 W61D5L1
Cờ chậm: 2644 W109D169L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LyMacSau (2650) Kho_Nhai (2544) 151S
2 win LyMacSau (2632) TrietHoang (2392) 23S
3 draw LyMacSau (2627) thienha (2712) 105S
4 win LyMacSau (2598) AcMa (2557) 130S
5 draw forany1 (2562) LyMacSau (2600) 88S
6 draw forany1 (2560) LyMacSau (2602) 122S
7 draw ButtKicker (2445) LyMacSau (2611) 146S
8 win LyMacSau (2580) QuanChua (2574) 35S
9 draw LyMacSau (2585) chutuhcn (2501) 156S
10 draw LyMacSau (2590) chutuhcn (2496) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LyMacSau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames