LyHanThu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2069 W151D17L142)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VUI_XUAN2021 (2102) LyHanThu (2100) 46S
2 lose phucposco (2207) LyHanThu (2127) 39S
3 win LyHanThu (2092) Jeans (2142) 35S
4 lose LyHanThu (2131) Jeanss (2014) 37S
5 lose MR_ZERO (2331) LyHanThu (2152) 40S
6 lose Gago (2245) LyHanThu (2179) 57S
7 lose tika (2198) LyHanThu (2211) 37S
8 lose LyHanThu (2249) Gago (2149) 36S
9 win Quangtrung99 (2219) LyHanThu (2217) 33S
10 lose luuanhduc (2283) LyHanThu (2246) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LyHanThu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames