LuuNguyen850
Cờ nhanh: 1631 W1D0L4
Cờ chậm: 1809 W2417D632L2173)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kythuso1 (1779) LuuNguyen850 (1826) 22S
2 win Peartz (1784) LuuNguyen850 (1811) 50S
3 win bmc123 (1800) LuuNguyen850 (1795) 41S
4 win Toi123 (1763) LuuNguyen850 (1780) 14S
5 win conanzai73 (1679) LuuNguyen850 (1767) 50S
6 lose forfun123 (1797) LuuNguyen850 (1782) 36S
7 lose bengbeng_19 (1776) LuuNguyen850 (1798) 34S
8 lose LuuNguyen850 (1813) Haclong (1841) 49S
9 draw Haclong (1841) LuuNguyen850 (1813) 35S
10 win Kendal (1787) LuuNguyen850 (1798) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LuuNguyen850, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames