LuongLe
Cờ nhanh: 1484 W0D0L1
Cờ chậm: 1732 W778D157L789)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LuongLe (1766) malucu01 (1720) 9S
2 win malucu01 (1753) LuongLe (1733) 29S
3 lose LuongLe (1768) malucu01 (1718) 40S
4 win LuongLe (1736) malucu01 (1750) 32S
5 win LuongLe (1697) minhthu (1824) 53S
6 lose LuongLe (1722) XamLongXL (1834) 16S
7 win baothang (1711) LuongLe (1689) 35S
8 lose minhthu (1859) LuongLe (1712) 49S
9 lose LuongLe (1744) miakua (1734) 17S
10 win LuongLe (1712) tranfill1 (1713) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LuongLe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames