Lphua
Cờ nhanh: 2520 W158D35L57
Cờ chậm: 2214 W69D11L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Pcd1 (2162) Lphua (2507) 23F
2 win Pcd1 (2176) Lphua (2493) 28F
3 win Lphua (2452) ThienThai (2612) 49F
4 win Omygod (2179) Lphua (2435) 39F
5 draw Omygod (2145) Lphua (2451) 78F
6 win Lphua (2435) Omygod (2161) 26F
7 win Lphua (2417) Omygod (2179) 23F
8 draw becking (2324) Lphua (2423) 33F
9 win thuanuaroi11 (2027) Lphua (2412) 50F
10 win Lphua (2395) letam2 (2148) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lphua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames