Lotus_white
Cờ nhanh: 2020 W43D0L10
Cờ chậm: 2000 W2196D57L1752)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Eagle (1974) Lotus_white (2017) 24S
2 lose Eagle (1956) Lotus_white (2035) 22S
3 win nguyenduchoa (2093) Lotus_white (2017) 22S
4 lose Lotus_white (2028) chancuu (2165) 6S
5 win chancuu (2186) Lotus_white (2007) 37S
6 lose Lotus_white (2023) covit513 (2017) 6S
7 lose antam (1852) Lotus_white (2044) 1S
8 win nthung57 (2069) Lotus_white (2009) 41S
9 lose Hungle123 (1804) Lotus_white (2055) 2S
10 lose Hungle123 (1754) Lotus_white (2105) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lotus_white, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames